Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 15.4.2016 klo 10-12.10

9§ MAASEUTUASIAMIEHEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTAMINEN

Maaseutulautakunta päättää johtosäännön 9 §:n mukaan valitsemiensa viran- ja toimenhaltijoiden harkinnanvaraisista palkantarkistuksista. Maaseutuasiamies Mervi Vähäsöyrinki on esittänyt että hänen palkkaansa tarkistettaisiin vastaamaan työnvaativuuden nousua. 

KVTES luvun II 9 § mukaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteen on ensisijaisesti hänen tehtävien vaativuus. KVTES luvun II 10 § mukaan jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti kasvaa vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkastetaan tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi.

Mervi Vähäsöyringille on muotoutunut pääasiallinen kouluttajan rooli viljelijätukikoulutuksien pitämisessä ja materiaan tuottamisessa. Lisäksi tiedottamisen osalta hänellä on vastuu yksikön nettisivujen ja niihin liittyvien tiedotteiden laatimisessa.

Maaseutuyksikön tehtävillä on vaativuusryhmittely (liite 1).

Johtava maaseutuasiamies
Käydään läpi kokouksessa tehtävänkuvaus ja keskustellaan periaatteista liittyen palkan tarkistukseen. Esitys annetaan kokouksessa.

Maaseutulautakunta
Päätettiin että tehtäväkuvat ja osaamisalueet tarkistetaan henkilöittäin. Päätettiin, että asiaa käsitellään ensin tiimikokouksessa ja tuodaan sitten uudelleen maaseutulautakunnan käsiteltäväksi ja mitä mahdolliset palkkamuutokset vaikuttavat kuntakohtaisesti.


© Kasesoft Oy