Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 15.4.2016 klo 10-12.10

8§ KP MAASEUTUALUIDEN ELINVOIMAPALVELUT 2019

Kaustisen seutukunta on saanut Keski-Pohjanmaan liitolta maakunnan kehittämisrahasta myönteisen 16.2.2016 päivätyn rahoituspäätöksen hankkeesta K-P MAASEUTUALUEIDEN ELINVOIMAPALVELUT 2019, hankenumero 2016001.

Hankkeen taustalla on tarve luoda aluehallinnon ja kuntien tehtävien muutoksessa Keski-Pohjanmaan maaseutualueille uudentyyppinen elinvoimaa kehittävien palveluiden toimintamalli, jolla pystytään jatkossa kehittämään paremmin alueen elinvoimaa nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Toimintamallissa palveluiden tulee toimia asiakkaan näkökulmasta yhtenä kokonaisuutena, joustavasti ja tehokkaasti kooten yhteen nykyisiä hajallaan olevia palveluita. Toimintamallin tulee rakentua myös kuntien elinvoimatehtävää tukevaksi sekä sen tulee rakentua yhtenneväiseksi maakuntahallinnon toiminnan kanssa. Hankkeessa selvitetään palveluiden nykytilanne ja kehittämistarpeet sekä laaditaan esitys palveluiden toimintamalleista vuodelle 2019.

Hankkeen tavoitteena on:
  • selvittää kohdealueen elinvoimaa kehittävien ja muiden erikseen päätettävien kunta- ja valtionhallinnon palvelujen nykytilanne ja kehittämistarpeet kuntien tehtävien ja valtion aluehallinnon uudistuksessa
  • selvittää elinvoimaa kehittävien muiden toimijoiden palvelujen nykytilanne ja kehittämistarpeet uudistuksessa
  • luoda esitys kohdealueen elinvoimaa kehittävien palveluiden kokonaisuudesta, toimintamalleista ja organisointimahdollisuuksista vuodelle 2019
Johtava maaseutuasiamies
Kehittämisjohtaja Petri Jylhä esittelee hankkeen tavoitteita. Merkitään tiedoksi.

Maaseutulautakunta
Keskusteltiin asiasta vilkkaasti ja annettiin vinkkejä kehittämisjohtajalle. Hyväksyttiin. Petri Jylhä poistui klo 11.35. Maaseutuasiamies Jussi Karhulahti esitti Halsuan maatalous- ja kehitysnäkymiä.


© Kasesoft Oy