Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 8.3.2016 klo 10.00-11.59

6§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Keskusteltiin maatalouden kannattavuudesta ja oltiin huolestuneita maataloustukien maksatusten myöhästymisistä sekä maatilojen tukitasojen ja tulojen alenemisesta.

Todettiin tilojen olevan erilaisia ja että maatiloilla investointeja on viime vuosina tehty vähän.

Viljelijän kannalta on tärkeää, että viljelijällä säilyy lähipalvelut kuten lomitus- ja maaseutuviranomaispalvelut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.59.


© Kasesoft Oy