Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 8.3.2016 klo 10.00-11.59

2§ MAASEUTULAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015

Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen ja Lestijärven kunnan maaseutulautakunnan johtosäännön mukaan maaseutulautakunta hyväksyy toimintaraportit ja vuosikertomukset sekä tilinpäätösesitykset. Maaseutulautakunnan on myös raportoitava sopimuskuntien valtuustoille puolivuosittain tuottamistaan palveluista ja niiden kustannuksista.

Maaseutulautakunnan tuotot   407 729,12 €
Maaseutulautakunnan menot  336 570,12 €
Maaseutulautakunta netto        71 158,35 €
 
KUNTA HALSUA KANNUS KAUSTINEN LESTIJÄRVI
TASAUSERÄ, € 18884,01 11038,98 8702,44 16828,70
 
KUNTA PERHO TOHOLAMPI VETELI
TASAUSERÄ, € 7427,70 6032,85 2243,67Maaseutulautakunta on laskuttanut kuukausittain maksuosuusennakoita vuodelta 2015 enemmän sopimuskunnilta kuin toteutuneita vuosikustannuksia on ollut. Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaan tasauserä on suoritettava laskutuskautta seuraavan kolmen kuukauden kuluessa eli vuodelta 2015 viimeistään 31.3.2016.

Johtava maaseutuasiamies
Maaseutulautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan toimintakertomuksen vuodelta 2015. Toimintakertomus lähetetään tiedoksi sopimuskuntien valtuustoille. Tasauserä sopimuskunnille suoritetaan 31.3.2016 mennessä.

Maaseutulautakunta
Hyväksyttiin.


© Kasesoft Oy