Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 20.10.2015 klo 10.20-12.00

11§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Maaseutulautakunta keskusteli maatalouden yleisestä tilasta ja oltiin huolestuneita maatalouden laskusuhdanteesta. Maatilojen tukimaksatukset olisi ehdottomasti saatava mahdollisimman nopeasti tileille. Aikataulut tukien maksatusten osalta ovat myöhentyneet aikaisemmista vuosista ja tämä on osaltaan markkinatilanteen kanssa ajanut maatilat kassakriiseihin.

Tilojen kustannusrakennetta tulisi tutkia ja käyttää myös tilan ulkopuolista apua tutkimiseen.

Tällä hetkellä rahan edullinen hinta auttaa vaikeassakin rahoitustilanteessa olevia viljelijöitä jatkamaan tuotannossa. Näiden tilojen on kuitenkin etsittävä taloudellisesti parempaa ratkaisua tutkimalla oman tilan taloutta laskelmien avulla.

Selvitetään, onko saatavissa hankerahoituksen kautta tukea maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmiin.


© Kasesoft Oy