Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 3.3.2015 klo 10

6§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

6 § MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Keskusteltiin maaseutulautakunnan roolista ja voisiko lautakunta vaikuttaa mm. kannanottajana Suomen ja EU-maatalouspolitiikkaan.  Oltiin huolissaan mm. maito- ja sikatalouden kannattavuuden kehityksestä Keski-Pohjanmaalla.  Todettiin, että maaseutulautakunta ja sen jäsenet voisivat tiedottaa alueellisissa lehdissä ja omien kuntien valtuustoissa säännöllisesti alueen maataloudesta ja kehitysnäkymistä.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.13.


© Kasesoft Oy