Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 3.3.2015 klo 10

5§ TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maaseutuyritys 2020 hanke
Kunnittaiset tuki-infot 2015

Johtava maaseutuasiamies
Merkitään asiat tiedoksi.

Maaseutulautakunta
Merkittiin asiat tiedoksi.  Esitettiin hankeaihioiksi tähän mennessä Maaseutuyritys 2020-hankkeen tulosten perusteella, että lannan hyödyntämisestä biokaasuksi tulisi saada tutkimushanke Keski-Pohjanmaalle (raakakaasun tuottaminen tilatasolla ja jalostaminen keskitetysti osuuskuntamuotoisesti).


© Kasesoft Oy