Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 3.3.2015 klo 10

3§ MAASEUTULAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen ja Lestijärven kunnan maaseutulautakunnan johtosäännön mukaan maaseutulautakunta hyväksyy toimintaraportit ja vuosikertomukset sekä tilinpäätösesitykset. Maaseutulautakunnan on myös raportoitava sopimuskuntien valtuustoille puolivuosittain tuottamistaan palveluista ja niiden kustannuksista.

Maaseutulautakunnan tuotot   400 437,95 €
Maaseutulautakunnan menot  369 145,12 €
Maaseutulautakunta netto        31 292,83 €

Kunta           HALSUA       KANNUS      KAUSTINEN   LESTIJÄRVI  TOHOLAMPI   PERHO       VETELI
Tasauserä     8 296,92 €   4 506,52 €    1 983,20 €      2 904,63 €       6 223,48 €      5 644,73 €   1 733,35 €

Maaseutulautakunta on laskuttanut kuukausittain maksuosuusennakoita vuodelta 2014 enemmän sopimuskunnilta kuin toteutuneita vuosikustannuksia on ollut. Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaan tasauserä on suoritettava laskutuskautta seuraavan kolmen kuukauden kuluessa eli vuodelta 2014 viimeistään 31.3.2015.

Johtava maaseutuasiamies
Maaseutulautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan toimintakertomuksen vuodelta 2014. Toimintakertomus lähetetään tiedoksi sopimuskuntien valtuustoille. Tasauserä sopimuskunnille suoritetaan 31.3.2015 mennessä.

Maaseutulautakunta
Hyväksyttiin.


© Kasesoft Oy