Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 30.9.2014 klo 10.00-11.55

13§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Muita esille tulevia asioita ei ollut.  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55.


© Kasesoft Oy