Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 30.9.2014 klo 10.00-11.55

12§ TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT


Jukka Hautamäki kertoi Maaseutuyritys -hankkeen sisällöstä.  Hankkeeseen kuuluu mm. tilojen
kiinnostuksen selvittäminen yhteisnavettoihin sekä tulevaisuuden suunnitelmien kartoittaminen,
mm. kasvinviljelytilojen kiinnostus yhteistyöhön karjatilojen kanssa esim. rehuntuotannossa. 
Hankkeelle on tarkoitus palkata osa-aikainen maidontuotannon asiantuntija. Selvityksen tuloksena
pitäisi saada aikaan tilojen kehittämishanke. Hankkeen hakijana on Kaustisen seutukunta, mutta
rahoituspäätöstä ei ole vielä saatu.

Maaseutulautakunta
Hanke todettiin hyödylliseksi, mutta siihen suhtauduttiin myös kriittisesti.  Mitkä tekijät rajoittavat
maatalouden kehittämistä (rakentaminen kallista), biokaasun hyödyntäminen, mikä olisi yrittämisen
muoto v. 2020. Todettiin, hankkeessa tulisi ottaa myös lohkojen vaihto tilojen kesken ja miten
yhteistyö viljelijöiden kesken saataisiin kunnolla toimimaan sekä se, että tuotettava rehu on hyvä-
laatuista, vapaaehtoiset tiluskaupat, kunnan kaavoitukseen vaikuttaminen.  Aikaisempien
tutkimusten (esim. meijerien tutkimusten) hyödyntäminen.


© Kasesoft Oy