Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 30.9.2014 klo 10.00-11.55

10§ MAASEUTULAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017


Maaseutuhallinnon järjestämisen yhteistyösopimuksen mukaan Maaseutulautakunta hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman:
Maaseutulautakunnan on määräajassa tehtävä esitys yhteistoiminnan seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi suunnittelukaudeksi.

Yhteistoiminnan talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on sopimuskunnille varattava tilaisuus esitysten tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista ja rahoituksesta. Maaseutulautakunta neuvottelee tuotettavista palveluista kaikkien peruskuntien kanssa talousarvion laadinnan yhteydessä.

Esitys lautakunnan talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on annettava sopimuskunnille tiedoksi kunakin kalenterivuonna 30.9. mennessä.

Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tehtävät, tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopimuskuntien maksuosuuksilla ja muilla mahdollisilla tuloilla. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvion ja -suunnitelman pohjana valmistelussa on käytetty apuna sopimuskuntien maaseutuhallinnon  vuoden 2014 talousarviota ja sen toteutumaa.

Kirjallinen osio on laadittu Lestijärven kunnan talousarvio- ja suunnitelmapohjaan.

Johtava maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2017, antaa tiedoksi sopimuskunnille ja esittää sen Lestijärven kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Maaseutulautakunta© Kasesoft Oy