Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 30.9.2014 klo 10.00-11.55

9§ MAASEUTULAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014Yhteistoimintasopimuksen mukaan maaseutulautakunta raportoi valtuustoille tuottamistaan palveluista ja niiden kustannuksista puolivuosittain. Johtava maaseutuasiamies on laatinut maaseutulautakunnan osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2014. (Liite 1).

Johtava maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta hyväksyy Liitteen 1. mukaisen osavuosikatsauksen. Osavuosikatsus lähetetään yhteistoiminta-alueen valtuustoille tiedoksi.

Maaseutulautakunta

Hyväksyttiin.

 © Kasesoft Oy