Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 19.2.2014 klo 10-12.59

7§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Muita asioita ei ollut.  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.59.


© Kasesoft Oy