Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 19.2.2014 klo 10-12.59

6§ TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Marketta Similä kertoi maaseutulautakunnan arkistonmuodostussuunnitelman sisällöstä ja työvaiheesta.  Seuraavaksi asiaa käsitellään maaseutuasiamiesten yhteisessä palaverissa ennen kuin asia tuodaan maaseutulautakunnan päätettäväksi..


© Kasesoft Oy