Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 19.2.2014 klo 10-12.59

3§ MAASEUTULAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen ja Lestijärven kunnan maaseutulautakunnan johtosäännön mukaan maaseutulautakunta hyväksyy toimintaraportit ja vuosikertomukset sekä tilinpäätösesitykset. Maaseutulautakunnan on myös raportoitava sopimuskuntien valtuustoille puolivuosittain tuottamistaan palveluista ja niiden kustannuksista.

Maaseutulautakunnan tuotot   421 200 €
Maaseutulautakunnan menot  334 930 €
Maaseutulautakunta netto        86 270 €

Kunta           HALSUA       KANNUS      KAUSTINEN   LESTIJÄRVI  TOHOLAMPI   PERHO       VETELI
Tasauserä     11 058,84 €    9 912,27 €   14 183,98 €    16 732,51 €   14 058,88 €     7 218,10 €    13 105,71 €

Maaseutulautakunta on laskuttanut kuukausittain maksuosuusennakoita vuodelta 2013 enemmän sopimuskunnilta kuin toteutuneita vuosikustannuksia on ollut. Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaan tasauserä on suoritettava laskutuskautta seuraavan kolmen kuukauden kuluessa eli vuodelta 2013 viimeistään 31.3.2014.

Johtava maaseutuasiamies
Maaseutulautakunta hyväksyy liitteenä 7 olevan toimintakertomuksen vuodelta 2013. Toimintakertomus lähetetään tiedoksi sopimuskuntien valtuustoille. Tasauserä sopimuskunnille suoritetaan 31.3.2013 mennessä.

Maaseutulautakunta
Hyväksyttiin.


© Kasesoft Oy