Maaseutulautakunta
Aika Maanantai 30.9.2013 klo 10

13§ MAASEUTUASIAMIES AILA LUOMAN OSITTAINEN VIRKAVAPAA

Maaseutuasimies Aila Luoma hakee osittaista virkavapaata ajalle 1.10.-31.10.2013 väliseksi ajaksi.

Osittaisen virkavapaan aikana hänen työaika olisi 40 % täydestä työajasta ja ansiot 40 % kokonaispalkasta. Tavoitteena on auttaa työntekijän työhönpaluuta osa-aikaisella työajalla.

Johtava maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta myöntää Aila Luomalle osittaista virkavapaata 60 % työajasta 1.10.2013 – 31.10.2013 väliseksi ajaksi. Johtava maaseutuasiamies voi jatkaa Aila Luoman virkavapaata ja muuttaa työssäoloaikaa Aila Luoman hakemuksen perusteella.  Palkka on vastaavasti 40 %:a hänen kuukausipalkasta.

Maaseutulautakunta
Hyväksyttiin.


© Kasesoft Oy