Maaseutulautakunta
Aika Maanantai 30.9.2013 klo 10

12§ VERKKOTUNNUSHAKEMUS / SOPIMUS KASENET

Maaseutuyksikkö KaseKa on Lestijärven kunnan maaseutulautakunnan alainen yksikkö. Ennen yhteistoiminnan muodostumista oli jokaisella kunnalla omat maaseututoimen nettisivut. Yhteistoiminnan alettua on tullut tarvetta tehdä maaseutuyksikölle omat maaseutuhallinnon nettisivut.

Sivut rakennetaan kuntien maaseututoimen nettisivuista Kasenetin asiantuntijan avustuksella. Sivujen päivittäminen hoidetaan maaseututoimen henkilökunnalla. Ennen sivujen rakentamisen aloittamista tarvitaan yksikön toimintaa kuvaava verkkotunnus käyttöön. Verkkotunnus hankitaan Kasenetiltä oheisen sopimuksen mukaan.

Johtava maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta päättää hankkia verkkotunnuksen Kasenetiltä oheisen sopimuksen mukaan (liite2).

Maaseutulautakunta
Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin teettää alustavat kotisivut Kasenetillä.


© Kasesoft Oy