Maaseutulautakunta
Aika Maanantai 30.9.2013 klo 10

11§ MAASEUTULAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Maaseutuhallinnon järjestämisen yhteistyösopimuksen mukaan Maaseutulautakunta hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman:
Maaseutulautakunnan on määräajassa tehtävä esitys yhteistoiminnan seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi suunnittelukaudeksi.

Yhteistoiminnan talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on sopimuskunnille varattava tilaisuus esitysten tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista ja rahoituksesta. Maaseutulautakunta neuvottelee tuotettavista palveluista kaikkien peruskuntien kanssa talousarvion laadinnan yhteydessä.

Esitys lautakunnan talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on annettava sopimuskunnille tiedoksi kunakin kalenterivuonna 30.9. mennessä.

Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tehtävät, tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopimuskuntien maksuosuuksilla ja muilla mahdollisilla tuloilla. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvion ja -suunnitelman pohjana valmistelussa on käytetty apuna sopimuskuntien maaseutuhallinnon  vuoden 2013 talousarviota ja sen toteutumaa. Palkkasumman on arvioitu kasvavan 2%:a.

Kirjallinen osio on laadittu Lestijärven kunnan talousarvio- ja suunnitelmapohjaan.

Johtava maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2016, antaa tiedoksi sopimuskunnille ja esittää sen Lestijärven kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Maaseutulautakunta
Hyväksyttiin Jukka Hautamäen esittelemä taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014, päätettiin antaa se tiedoksi sopimuskunnille ja esittä se Lestijärven kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.© Kasesoft Oy