Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10-12.42

7§ MAASEUTULAUTAKUNNAN ROOLI TURKISTARHAUSELINKEINOSSA

Maaseutulautakunta keskusteli edellisessä kokouksessaan mikä on maaseutulautakunnan rooli turkistarhauksessa. Kokouksessa päätettiin että asia otetaan uudelleen esille seuraavassa kokouksessa. Turkistarhaus elinkeinona kulkee sykleinä, on nousu -ja laskukausia. Tällä hetkellä eletään nousukautta ja tarhauselinkeinoon investoidaan merkittävästi.

Turkistarhaus herättää myös vastustusta mm. eläinsuojelujärjestöt pitävät tuotantona epäeettisenä ja eläimille kärsimystä aiheuttavana. Tavoitteena näillä järjestöillä onkin turkistarhauksen lopettaminen Suomessa.

Voisi sanoa että tulevaisuudessa tarhaus toimii entistä haastavampana tuotantosuuntana siihen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi. Maaseutuhallinnon rooli turkistarhauksen osalta voisi olla samansuuntainen kuin se tähänkin saakka ollut. Maaseutuhallinnon kosketuspinta tarhaajiin tällä hetkellä on ollut lähinnä tilojen rekisteröintiä ja jonkin verran turkistarhaukseen liittyviin koulutustilaisuuksiin osalistumista. Jonkin verran kunnat osallistuvat myös turkistalousneuvonnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Alaan liittyvää koulutusta järjestetään Kannuksessa, ja koulutuksen merkitystä tulisikin korostaa turkistilallisille ja alalle aikoville.

Maaseutulautakunnan osalta on huomioitavaa että lautakunnan perustehtävä on lakisääteisten viranomaistehtävien hoitaminen (maataloustukien hallinto) ja yhteistyö maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutuhallinto voisi siis tehdä yhteistyötä erilaisten turkistaloutta palvelevien organisaatioiden kanssa kuten tähänkin saakka on tehty. Maaseutulautakunnalla ei ole erikseen varattua määräärahaa turkistalouden tai muunkaan maatalouden kehittämiseen vaan jokaisella sopimuskunnalla on sitten erikseen varattuna maaseutuelinkeinojen kehittämiseen määrärahaa, jos kunta on katsonut asian tarpeelliseksi.

Johtava maaseutuasiamies

Maaseutuhallinnon rooli on turkistalouden osalta samantyyppinen kuin myös maatalouden kehittämistehtävissä eli tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa turkistalouden kehittämisessä.

Maaseutulautakunta

Hyväksyttiin.  Merkittiin tiedoksi toive saada turkistarhaaja esittelemään turkistarhausta jossakin lautakunnan kokouksessa sekä mahdollisuus tutustua johonkin turkistilaan.© Kasesoft Oy