Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10-12.42

3§ KOKOUSPALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS

Kokouspalkkiot maksetaan Lestijärven kunnan maaseutulautakunnan menokohdasta (1505510 00) 4004 luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakorvaukset (1505510 00) 4004. Lestijärven kunnanvaltuusto on 24.9.2009 päättänyt luottamushenkilöille maksettavista kokous- ym. palkkioista. (Liite 1.)

Palkkiosääntöä tullaan päivittämään syksyn aikana.

Johtava maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta merkitsee palkkiosäännön tiedoksi.

Maaseutulautakunta

Hyväksyttiin.© Kasesoft Oy