Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 27.11.2012 klo 10:00-12:30

41§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava maaseutulautakunnan kokous pidettäneen maaliskuussa.

Keskusteltiin maaseutulautakunnan roolista turkistarhausasioissa. Otetaan käsittelyyn lautakunnassa.

Keskusteltiin luonnovara-alan koulutuspaikkojen supistumisesta Keski-Pohjanmaalla.

Maaseutulautakunta

Merkittiin tiedoksi.
----
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30.
----


© Kasesoft Oy