Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 27.11.2012 klo 10:00-12:30

40§ MAKSAJAVIRASTOSOPIMUS

Maksajavirastosopimuksen laatiminen perustuu lakiin maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 30.3.2010/210:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan hoidettaessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle muualla laissa säädettyjä tehtäviä, jotka koskevat:
1) maatalouden tukijärjestelmiä;
2) maatalouden luopumistuki- ja eläkejärjestelmiä;
3) eräiden vahinkojen korvaamista valtion varoista;
4) eläintenpitäjän rekisteröintiä;
5) maataloustuotteen tuotantoa koskevia sopimuksia;
6) kasvintuotantoa.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisella tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän toimielintä tai viranhaltijaa, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä yhden tai useamman kunnan alueella.

Kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä Maaseutuviraston kanssa Euroopan unionin kokonaan tai osaksi rahoittamaan maataloustukeen liittyvien maksajavirastotehtävien hoitoa koskeva sopimus. Sopimuksen on oltava sisällöltään sellainen, että edellä mainittujen tehtävien hoitoa koskevat, Euroopan unionin lainsäädännössä asetetut vaatimukset voidaan täyttää.

Johtava maaseutuasiamies on valmistellut yhteistoiminta-alueen kuntien virkamiesten ja luottamushenkilöiden kanssa maksajavirastosopimuksen ja siihen liittyvät asiakirjat. Asiakirjat sisältävät viranomistehtävien hoitamisen ja ohjeistuksen joka kuuluu johtosäännön mukaan johtavalle viranhaltijalle ja maaseutuasiamieheille.  Maksajavirastosopimukseen kuuluvat seuraavat asiakirjat:

Maksajavirastosopimus ja liitteet:
Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus
Kuvaus maaseutuyksikön tietoturvajärjestelyistä
Lestijärven kunnan hallintosääntö
Maaseutulautakunnan johtosääntö
Kirjalliset tehtävänkuvaukset
Tehtäviä hoitavien henkilöiden rahamääräiset rajat

Maksajavirastosopimusten laatimista kunnissa koordinoiva Maaseutuviraston aluekehittämispäällikkö Heikki Lintala on hyväksynyt maaseutuyksikkö KaseKan maksajavirastosopimuksen ja sen liitteet niin että sopimus voidaan allekirjoittaa. Lestijärven kunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa kunnanjohtaja ja johtava maaseutuasimies sekä maaseutuviraston puolelta ylijohtaja Leena Tenhola ja aluekehittämispäällikkö Heikki Lintala. Sopimus allekirjoitetaan marras-joulukuun vaihteessa.

Johtava maaseutuasiamies

Maksajavirastosopimus ei ole julkinen asiakirja ennen kuin sopimus on allekirjoitettu. Esittelen kokouksessa maksajavirastosopimukseen liittyviä asiakirjoja.
Maaseutulautakunta hyväksyy Lestijärven kunnan ja Maaseutuviraston välillä allekirjoitettavan maksajavirastosopimuksen.

Maaseutulautakunta

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----


© Kasesoft Oy