Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 27.11.2012 klo 10:00-12:30

39§ JOHTAVAN VIRANHALTIJAN NIMEÄMINEN 1.1.2013 ALKAEN

Maaseutuhallinnolla on oltava nimettynä johtava viranhaltija 1.1.2013 alkaen.

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 30.3.2010/210, 4 § 2. mom:
Kunnan alueella maaseutuhallinto on järjestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. 

Johtavan viranhaltijan tehtävät määritetään Maaseutulautakunnan johtosäännössä (§10). Johtava viranhaltija toimii johtosäännön mukaan maaseutulautakunnan esittelijänä (§7).

Maaseutulautakunta voi johtosääntönsä mukaisesti nimetä johtavan viranhaltijan (§8). Johtavalla viranhaltijalla on oltava tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä käytännön kokemus kunnan maaseutuhallinnon vastuualueen tehtävistä (§8).

Maaseutuhallinnon johtamiseen ei ole tarpeellista perustaa erillistä ja uutta virkaa, vaan yksi maaseutuasiamiehistä voi olla nimettynä johtavaksi viranhaltijaksi eli ko. maaseutuasiamiehen viran tehtäväkuvaukseen liitetään johtavan viranhaltijan tehtävät. 

Nimeäminen voi olla voimassa toistaiseksi  tai määräajan, esimerkiksi valtuustokauden 2013-2016.

Johtavan viranhaltijan tehtävien hoidosta maksettava korvaus on syytä olla alkuvaiheessa henkilökohtaisen lisän muodossa, koska palkkojen harmonisointi sisältäen KVTES:in mukaisen  työtehtävien vaativuuden arvioinnin suoritetaan vuoden 2013 aikana. Henkilökohtaisen lisän määrä esitetään kokouksessa.


Kehittämisjohtaja

Maaseutulautakunta nimeää johtavaksi viranhaltijaksi Jukka Hautamäen suostumuksensa mukaan, alkaen 1.1.2013 ja päättää, onko nimeäminen voimassa toistaiseksi vai määräaikaisesti.

Maaseutulautakunta päättää, että johtavalle viranhaltijalle maksetaan tehtävien hoidosta henkilökohtaista lisää 300 euroa kuukaudessa.

Maaseutulautakunta päättää, että johtavan viranhaltijan nimike on Johtava maaseutuasiamies.


Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunta nimesi Jukka Hautamäen johtavaksi viranhaltijaksi määräajaksi 1.1.2013-31.12.2016.

Maaseutulautakunta päätti, että johtavalle viranhaltijalle maksetaan tehtävien hoidosta henkilökohtaista lisää 300 euroa kuukaudessa.

Maaseutulautakunta päätti, että johtavan viranhaltijan nimike on Johtava maaseutuasiamies.
----
Jukka Hautamäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
----
Kaarle Kaistila esitti eriävän mielipiteen: hän esitti, että Jukka Hautamäki valitaan toistaiseksi ja hänen nimikkeensä olisi maaseutujohtaja.
----


© Kasesoft Oy