Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 27.11.2012 klo 10:00-12:30

36§ LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, MAKSUMÄÄRÄYKSIEN ANTAMINEN

Ennen kuin maksu suoritetaan, on tosite varustettava hyväksymismerkinnällä ja maksumääräyksellä. Kunnan toimielimen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut ja antavat maksumääräykset. 

Lestijärven kunnan kirjanpidossa maaseutulautakunnan kustannuspaikka on 1505510 00.


Johtava maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta määrää puolestaan laskujen hyväksyjiksi maaseutulautakunnan puheenjohtajan ja johtavan maaseutuasiamiehen sekä maaseutuasiamiehet.

Maaseutulautakunta määrää maksumääräyksen antajiksi johtavan maaseutuasiamiehen, kehittämisjohtajan ja seutusihteerin.

Maaseutulautakunta

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--- ------------------------- §36/2012

Korjaus Maaseutulautakunnan §32; maksumääräyksen antajat määrää Lestijärven kunnahallitus.

Johtava maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta kumoaa §:n 32.

Maaseutulautakunta määrää puolestaan laskujen hyväksyjiksi maaseutulautakunnan puheenjohtajan ja johtavan maaseutuasiamiehen sekä maaseutuasiamiehet.

Maaseutulautakunta esittää Lestijärven kunnanhallitukselle, että se määrää maksumääräyksen antajiksi johtavan maaseutuasiamiehen, kehittämisjohtajan ja seutusihteerin.

Maaseutulautakunta

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----


© Kasesoft Oy