Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 28.9.2012 klo 10:00-12:20

32§ LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, MAKSUMÄÄRÄYKSIEN ANTAMINEN JA PANKKITILIN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN

Ennen kuin maksu suoritetaan, on tosite varustettava hyväksymismerkinnällä ja maksumääräyksellä. Kunnan toimielimen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut ja antavat maksumääräykset. 

Lestijärven kunnan kirjanpidossa maaseutulautakunnan kustannuspaikka on 1505510 00.


Johtava maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta määrää puolestaan laskujen hyväksyjiksi maaseutulautakunnan puheenjohtajan ja johtavan maaseutuasiamiehen sekä maaseutuasiamiehet.

Maaseutulautakunta määrää maksumääräyksen antajiksi johtavan maaseutuasiamiehen, kehittämisjohtajan ja seutusihteerin.

Maaseutulautakunta

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---


© Kasesoft Oy