Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 31.8.2012 klo 10:00-12:37

26§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Palkkojen harmonisoinnin aikataulu.
Maksajavirastosopimuksen tilanne
Lautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.


Johtava maaseutuasiamies

Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

Maaseutulautakunta

Merkittiin tiedoksi.
Maaseutulautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran perjantaina 28.9.2012 klo 10:00 Toholammin kunnanvirastolla.

Puheenjohtaja pätti kokouksen klo 12:37.
---


© Kasesoft Oy