Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 23.5.2012 klo 19:00-19:21

22§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1. Asiantuntijan hankinta valmistelutyöhön
Kaustisen seutukunta valmistelee seutukunnan kuntien ja Kannuksen kaupungin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen käynnistämistä. Valmistelun tueksi seutukunnan henkilöstö tarvitsee maaseutuhallintoon liittyvää asiantuntemusta, kunnes maaseutulautakunta on nimennyt johtavan viranhaltijan tehtäviä hoitavan henkilön. Johtavan viranhaltijan tehtäviä hoitava henkilö aloittaa suunnitelmien mukaan 1.6.2012. Vetelin kunnan palveluksessa toimiva maaseutuasiamies Jukka Hautamäki toimii tällä hetkellä aktiivisesti maaseututiimin puheenjohtajana ja omaa hyvän asiantuntemuksen valmisteluun. Seutukunta on esittänyt  Vetelin kunnalle, että maaseutuasiamies Jukka Hautamäki toimisi omien tehtäviensä ohella seutukunnan asiantuntijana maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen käynnistämisen valmistelussa ajalla 1.5. – 31.5.2012. Lisäksi seutukunta on esittänyt Vetelin kunnalle korvaukseksi 300,00 euroa lisättynä palkan sivukuluilla ja Jukka Hautamäelle maksettavaksi. 

2. Muut asiat

Lautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Kehittämisjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Maaseutulautakunta

Merkittiin tiedoksi.
Maaseutulautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen perjantaina 31.8.2012 klo 10:00 Perhon kunnanvirastolla.
---
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:21.
---


© Kasesoft Oy