Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 23.5.2012 klo 19:00-19:21

21§ JOHTAVAN VIRANHALTIJAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN

Kuntien välinen maaseutuhallinnon uudistuksen ohjausryhmä on kokouksessaan 5.10.2011 §13 päättänyt esittää Lestijärven kunnalle, että Maaseutulautakunta käynnistää johtavan viranhaltijan sisäisen hakuprosessin heti valintansa jälkeen ja johtava viranhaltija aloittaa virassa oman toimensa ohella viimeistään 1.5.2012. Johtava viranhaltija valmistelee maaseutulautakunnan ohjauksessa maaseutuhallinnon järjestämisen siten, että toiminta voidaan aloittaa 1.1.2013. Maaseutulautakunta on käynnistänyt ohjausryhmän päätöksen mukaisen hakuprosessin heti toimintansa aloitettuaan. 

Johtavan viranhaltija tehtävien hoitamiseen liittyvän henkilön haku on ilmoitettu yhteistoiminta-alueen maaseutuasiamiehille 10.5.2012 sähköpostilla. Heidän tulee ilmoittaa kiinnostuksensa tehtävien hoitamiseen keskiviikkoon 16.5.2012 klo 10:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä kiinnostuksensa ilmoittaneet ovat Jukka Hautamäki ja Marketta Similä.

Johtavan viranhaltijan tehtäviin kiinnostuksensa ilmoittaneet henkilöt toimivat kumpikin tällä hetkellä virkasuhteissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Johtavan viranhaltijan tehtäviä hoitamaan nimettävä henkilö toimii vuoden 2012 ajan oman kuntansa virassa, koska yhteistoiminta-alueen virkoja ei ole vielä perustettu eikä työsuhteita solmittu Lestijärven kuntaan. Valittava henkilö hoitaa siten yhteistoiminta-alueen käynnistämiseen liittyviä tehtäviä oman virkansa ohella.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan johtava viranhaltija toimii maaseutulautakunnan esittelijänä, joten johtavan viranhaltijan tehtäviä hoitava henkilö toimii oman virkansa ohella maaseutulautakunnan esittelijänä ajalla 1.6.-31.12.2012.

Lestijärven kunta perustaa yhteistoiminta-alueen maaseutuasiamiesten virat maaseutulautakunnan esityksestä syksyllä 2012. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnissa toimivat maaseutuasiamiehet siirtyvät perustettaviin uusiin virkoihin ja Lestijärven kunnan palvelukseen1.1.2013 alkaen.


Kehittämisjohtaja

Maaseutulautakunta nimeää kiinnostuksensa ilmoittaneista henkilön hoitamaan yhteistoiminta-alueen johtavan viranhaltijan osa-aikaisia tehtäviä ajalle 1.6. - 31.12.2012.

Maaseutulautakunta esittää nimettävän henkilön työnantajakunnalle, että henkilölle maksetaan erilliskorvausta 300 euroa kuukaudessa ajalla 1.6. - 31.12.2012 johtavan viranhaltijan tehtävän hoidosta. Erilliskorvauksen kustannukset jaetaan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken sopimuksen mukaisesti (hallintokustannukset jaetaan kuntien kesken aktiivitilojen lukumäärän mukaan).

Maaseutulautakunta päättää, että nimettävä henkilö toimii maaseutulautakunnan esittelijänä yhteistoiminta-alueen valmisteluvaiheessa ajalla 1.6. - 31.12.2012 nimikkeellä Johtava maaseutuasiamies.

Maaseutulautakunta 

Maaseutulautakunta nimesi yksimielisesti Jukka Hautamäen hoitamaan yhteistoiminta-alueen johtavan viranhaltijan osa-aikaisia tehtäviä ajalle 1.6. - 31.12.2012.

Maaseutulautakunta päätti esittää Vetelin kunnalle, että Jukka Hautamäelle maksetaan erilliskorvausta 300 euroa kuukaudessa ajalla 1.6. - 31.12.2012 johtavan viranhaltijan tehtävän hoidosta. Erilliskorvauksen kustannukset jaetaan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken sopimuksen mukaisesti (hallintokustannukset jaetaan kuntien kesken aktiivitilojen lukumäärän mukaan).

Maaseutulautakunta päätti, että Jukka Hautamäki toimii maaseutulautakunnan esittelijänä yhteistoiminta-alueen valmisteluvaiheessa ajalla 1.6. - 31.12.2012 nimikkeellä Johtava maaseutuasiamies. 

Yhteenveto hakijoista pöytäkirjan liite nro 4.
---
Mika Kellokoski saapui kokoukseen tämän pykälän asian esittelyn aikana klo 19:07.
---


© Kasesoft Oy