Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 4.5.2012 klo 10:00-12:51

19§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENKehittämisjohtaja

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunta päätti, että kokouskutsut lähetetään paperisina postin välityksellä.

Päätettiin pitää seuraava lautakunnan kokous keskiviikkona 23.5.2012 klo 19:00 Lestijärven kunnanvirastolla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:51.
---


© Kasesoft Oy