Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 4.5.2012 klo 10:00-12:51

17§ UUSIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN MAASEUTULAUTAKUNTAAN

Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat sekä Kannuksen kaupunki ovat tehneet keskinäisen sopimuksen kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten maaseutuhallintotehtävien järjestämisestä sekä yhteistyöstä maaseudun kehittämistehtävissä Lestijärven kunnan (Kaustisen seutukunnan) maaseutulautakunnan toimesta 1.1.2013 alkaen. 

Sopijaosapuolien maataloushallinnon tehtävissä olevat viranhaltijat siirtyvät 1.1.2013 lukien Lestijärven kunnan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä (laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 5 luku 25 § ja työsopimuslaki 55/2001 I luku 10 §) ilman koeaikaa. Siirtyvä henkilöstö täyttää uuden tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset siirron yhteydessä. Lestijärven kunta perustaa uudet viisi maaseutuasiamiehen virkaa ja maaseutujohtajan uuden viran.

Nykyinen viran sijainti Tehtävä
Halsuan kunta Maaseutuasiamies
Kaustisen kunta Maaseutuasiamies
Perhon kunta Maaseutuasiamies
Toholammin kunta Maaseutuasiamies
Vetelin kunta Maaseutuasiamies
Kannuksen kaupunki Maaseutuasiamies

 

Kehittämisjohtaja

Maaseutulautakunta esittää Lestijärven kunnan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Lestijärven kunta perustaa kuusi (6) uutta maaseutuasiamiehen virkaa maaseutulautakuntaan 1.1.2013 alkaen.
 
Maaseutulautakunta

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---
Jukka Hautamäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi 12:25-12:35.
---


© Kasesoft Oy