Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 4.5.2012 klo 10:00-12:51
Paikka Kaustinen, Kappelintie 13, valtuustosali
Hanni Pertti jäsen, KannusLäsnä
Hautamäki Jukka johtava viranhaltija, maaseutuasiamies, VeteliLäsnä
Järvenoja Antti jäsen, ToholampiLäsnä
Jylhä Petri kehittämisjohtajaLäsnä
Kellokoski Mika jäsen, PerhoLäsnä
Lahti Vuokko jäsen, VeteliLäsnä
Mikkola Silja jäsen, vpj, KannusLäsnä
Ojutkangas-Änäkkälä Jaana sihteeriLäsnä
Paavola Reino jäsen, KaustinenLäsnä
Poranen Helena jäsen, Perho, saapui klo 10:44Läsnä
Rautiainen Piia jäsen, ToholampiLäsnä
Ryömä Hanna jäsen, KaustinenLäsnä
Sillanpää Jarmo puheenjohtaja, jäsen, HalsuaLäsnä
Tuikka Jukka-Pekka jäsen, LestijärviLäsnä
Tyynelä Kari jäsen, VeteliLäsnä

11§ KOKOUKSEN AVAUS

Maaseutulautakunnan puheenjohtaja Jarmo Sillanpää avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. 


11.1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu lähetetään viikkoa ennen kokousta. Lautakunta on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla.

Kehittämisjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Maaseutulautakunta
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkittiin tiedoksi, että Helena Poranen ja Reino Paavola eivät olleet saaneet kokousmateriaalia.


11.2. Asiat................................§§ 11-19

11.3. Pöytäkirjan tarkastus
Kehittämisjohtaja
Pöytäkirjan tarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Maaseutulautakunta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Silja Mikkola ja Reino Paavola.


Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:


Jarmo Sillanpää........................Jaana Ojutkangas-Änäkkälä
puheenjohtaja ..........................pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 


Kannus ___/__ 2012.........................Kaustinen ___/___ 2012 Silja Mikkola......................................Reino Paavola 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kaustisen seutukunnan toimistossa 24.5.2012


seutusihteeri................................................................Jaana Ojutkangas-Änäkkälä


© Kasesoft Oy