Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 8.2.2012 klo 10:00-13:05

6§ TIEDOKSI

Tulevia asioita:
- Maaseutulautakunnan johtosäännön valmistelun aloittaminen.
- Tiimivalmennus maaseutuyksikön henkilöstölle.


Kehittämisjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Maaseutulautakunta

Merkittiin tiedoksi.
---


© Kasesoft Oy