Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 8.2.2012 klo 10:00-13:05

5§ JOHTAVA VIRANHALTIJA

Maaseutuhallinnon yhteistyösopimuksessa sanotaan, että:
Maaseutuhallinto toimii palveluyksikkönä, josta käytetään nimitystä maaseutuyksikkö KaseKa. Maaseutuyksikköön nimetään johtava viranhaltija, joka johtaa yksikköä ja vastaa sen toiminnasta.

Maaseutuyksikkö KaseKassa on seitsemän maaseutuasiamiestä. Johtavan viranhaltijan tehtävät ovat osa-aikaisia esimies- ja hallintotehtäviä. Tehtävät määritellään tarkemmin toiminnan käynnistämisen valmistelun ja mm. johtosäännön laadinnan yhteydessä.

Johtava viranhaltija valitaan sisäisellä haulla ilmoitusmenettelyllä. Johtavan viranhaltijan viran hakijan tulee ilmoittaa halukkuudestaan maaseutulautakunnalle torstaihin 1.3.2012 klo 15:30 mennessä. Ilmoitukseen tulee liittää ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan osaamisesta ja työkokemuksesta.

Johtavan viranhaltijan valintakriteerit määrittelee maaseutulautakunta.


Kehittämisjohtaja

Maaseutulautakunta julistaa johtavan viranhaltijan viran haettavaksi sisäiseen hakuun torstaihin 1.3.2012 klo 15:30 mennessä.

Maaseutulautakunta

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---


© Kasesoft Oy