Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 8.2.2012 klo 10:00-13:05

3§ KOKOUSPALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS

Vuodelle 2012 Lestijärven kunnalla ei ole talousarviossaan menokohtaa yhteiselle Maaseutulautakunnalle. Maaseutulautakunnan jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset maksaa jäsenen valinnut sopimuskunta oman palkkiosääntönsä mukaan.

Kehittämisjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Maaseutulautakunta

Merkittiin tiedoksi.
---


© Kasesoft Oy