Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 8.2.2012 klo 10:00-13:05

2§ MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2012

Lestijärven kunnan Hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat. 

Kuntalain mukaan kunnan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastuksesta ole määrätty johtosäännössä.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Kehittämisjohtaja 

Maaseutulautakunta päättää, että
- Lautakunta kokoontuu tarpeen mukaan
- Kokouspaikka on pääsääntöisesti sen kunnan kunnanvirasto, mistä puheenjohtaja on valittu.
- Kokouskutsu lähetetään viikkoa ennen kokousta jäsenille ?paperisena postitse vai sähköpostilla? ja sopimuskuntien kunnanhallituksille sähköpostilla.
- Pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittua lautakunnan jäsentä ennen kokouskutsussa ilmoitettua nähtävilläolopäivää.
- Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seututoimistossa ja seutukunnan internet kotisivuilla. 

Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunta päätti, että
- Lautakunta kokoontuu tarpeen mukaan
- Kokouspaikka kiertää sopimuskunnissa aakkosjärjestyksessä. Kokousaika on pääsääntöisesti klo 10:00.
- Kokouskutsu lähetetään viikkoa ennen kokousta jäsenille, varajäsenille ja sopimuskuntien kunnanhallituksille sähköpostilla. Isot liitteet lähetetään postitse.
- Pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittua lautakunnan jäsentä ennen kokouskutsussa ilmoitettua nähtävilläolopäivää.
- Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seututoimistossa ja seutukunnan internet kotisivuilla. 
- Seuraava kokouspäivä pyritään sopimaan pidettävässä kokouksessa.
---


© Kasesoft Oy